Uprava kampa naproša svoje goste, da spoštujejo hišni red, da bi bilo njihovo bivanje in bivanje drugih gostov v kampu čim bolj prijetno.

V kampu lahko bivajo le gostje, ki so prijavljeni na recepciji.

Prijava gostov na parcele je od 12: 00h. Odjava gostov je do 12: 00h.

Goste kampa prosimo, da imate vedno s seboj obrazec za prijavo in ga pokažete na zahtevo zaposlenih v kampu.

Vstop v kamp je možen šele od 6.00 do 23.00 ure, s posestjo kartice, ki jo lahko uporabijo samo gostje, ki so kartico prejeli ob prijavi v kampu. Kartice ne izpostavljajte toploti, ker ker se poškodovanje ali izguba krtice zaračuna.

Postavitev šotora in predšotora je dovoljena od 06.00 do 22.00.

Zaradi nevarnost požara ni dovoljeno uporabljati odprtega ognja.

Goste kampa prosimo, da ne poškodujejo dreves in rastlin v kampu, prav tako pa ne smejo jemati proda s plaže.

Na parceli ni dovoljeno imeti kuhinjskih elementov, prh, pralnih strojev itd.
Prosimo, da ne ustvarjate hrupa, ki bi lahko motil druge goste; mir in tišina v kampu sta v kampu predvidena od 23.00 do 06.00 ure. Popoldanski mir traja od 13.00 do 15.00.

Največja hitrost vožnje po kampu je 20 km/h. Pešci imajo v kampu prednost pred motornimi vozili.

Prosimo goste, da poskrbijo za čistočo prostora, ki ga uporabljajo. Smeti zbirajte v plastične vreče in jih odlagajte v zabojnike. Pustite uporabljene prostore v sanitarnih blokih tako čiste, kakor bi si jih sami želeli najti.

Prosimo lastnike hišnih ljubljenčkov, da hišne ljubljenčke prijavijo na recepciji s potrdilom o cepljenju. Hišne ljubljenčke je priporočeno voditi na vrvici. Lastniki so dolžni pobrati iztrebke za svojimi hišnimi ljubljenčki.

Če ste našli pozabljene predmete, jih lahko pustite na recepciji
Obiski so dovoljeni samo v primeru uradne prijave na vhodu - recepciji. Za krajše zadrževanje v kampu, morajo gostje ob vstopu pustiti veljaven oseben dokument, ki jim ga vrnemo ob odhodu iz kampa.

V primeru zadrževanja v kampu za več kot 2 uri, na vhodu zaračunamo bivanje.
Če želite priključiti ali izklopiti elektriko, se obrnite na recepcijo v kampu. Preverjanje primernosti električne napeljave opravi za to odgovoren uslužbenec kampa. Neprimerne električne napeljave bodo izključene iz električnega omrežja kampa.

Za morebitno izginotje predmetov iz šotora ali avtodoma, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Obračun in plačilo uporabe storitev lahko opravite na dan odhoda, vendar priporočamo da to naredite dan prej, da se izognete daljšemu čakanju.

Da bi izboljšali kakovost naše storitve, lahko izrazite svoje mnenje, konstruktivno kritiko ali nezadovoljstvo z vložitvijo pritožbe na recepciji kampa ali po elektronski pošti na marketing@campnavisnovalja.com ali po pošti na naslov Kamp Navis, Škuncini stani 100, Novalja 53291 -HR.

Gostom, ki ne spoštujejo hišnega reda in gostom, katerih vedenje moti tišino in ki motijo druge goste, se lahko odpove uporabo storitve namestitve.

vrh stranice